Trang chủ Tin Tức 6 giây vả “sấp mặt” địch thủ, đại thắng Bá Vương Liên Server nhưng gamer Dấu Ấn Rồng vẫn không phục… “ATMDarkArrow”