Trang chủ Tin Tức Alice mới là nhân vật trung tâm, đất diễn của Asuna trong phần này có phải là quá ít?