Trang chủ Tin Tức “Âm thầm” mở Landing, Cửu Kiếm 3D vẫn lọt Top Tìm Kiếm của App Store