Trang chủ Tin Tức Bang chính thức tham dự CKTG 2019, nhưng với một vai trò rất đặc biệt ‘Ông Bang Vlog’