Trang chủ Tin Tức Bazaar Gaming chỉ trích Garena, định bỏ giải vì bị xử ép vụ lỗi Phù Hiệu