Trang chủ Tin Tức Bị bạn thách ăn sống 50 quả trứng, ông chú Ấn Độ ăn đến quả thứ 42 thì ngã quỵ rồi tử vong