Trang chủ Kiến Thức Biến toàn cục và biến cục bộ trong Javascript