Trang chủ Tin Tức Bộ giáp quyền năng nhất của Batman được hé lộ? Có khả năng thay đổi vât chất theo ý chủ nhân