Trang chủ Tin Tức “Brainiac 1 Củ” bị biến thành ghế ngồi, Batman lại thể hiện độ chịu chơi