Trang chủ Tin Tức Chiêu thức lừa mới trên Facebook, 10 người đọc 9 người mắc bẫy