Trang chủ Tin Tức Chỉnh sửa hơn 40 tướng cũ, ra mắt 9 tướng mới và hơn 30 skin