Trang chủ Tin Tức Có thể xác nhận, đồng đội của Roger không phải là Cửu Hồng Bao Denjiro