Trang chủ Tin Tức Đắt nhưng ‘xắt ra miếng’, tuyệt vời với giá 5 triệu đồng