Trang chủ Tin Tức Đầu tư cho team CS:GO Revolution, GTV tiếp tục góp phần xây dựng nền eSports Việt Nam