Trang chủ Tin Tức Đếm ngược ra mắt 30/10, các bang hội Cửu Kiếm 3D rầm rộ lôi kéo thành viên, có bang đã… 400 người vẫn tuyển thêm chi nhánh