Trang chủ Tin Tức Dragon B hoàn thành thử thách 2 ngày leo từ unrank lên Thách Đấu, cộng đồng lại được phen cãi nhau ỏm tỏi