Trang chủ Tin Tức Fan “thánh soi” bắt lỗi chính tả tiếng Anh trong Thám tử Conan, từ “cool guy” thành “cool gay” và vô số lỗi sai khó đỡ khác