Trang chủ Tin Tức Họ đã từng muốn cởi đồ đóng phim nhưng cũng có quyền được mặc lại và quên đi quá khứ