Trang chủ Tin Tức Hoàng Luân đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý, ám chỉ VCS out trình so với các khu vực tham dự CKTG