Trang chủ Tin Tức Kẻ hủy diệt – Vận Mệnh Đen Tối: Giải trí tốt nhưng tương lai series có vẻ đen tối hay sự mệt mỏi với nữ quyền quá đáng