Trang chủ Tin Tức Khai chiến server đặc biệt, mở khóa Lôi Đài Sinh Tử, tặng 2.000.000 Bạc mỗi người chơi