Trang chủ Tin Tức Khu vực Đường trên giờ đây đã trở thành sàn diễn của những ‘cục thịt di động’