Trang chủ Tin Tức Kỳ lạ “đại gia” Vip 12 tự bật đồ sát “cà khịa” người khác, đến lúc bị giết ngược liền co giò chạy rồi vứt lại một câu: “Giết tao khó lắm!”