Trang chủ Tin Tức Kyoshiro là địch hay bạn? Anh ta có giúp Hiyori thoát khỏi sự truy đuổi của Orochi lần nữa không?