Trang chủ Tin Tức MC dẫn Chung kết AIC khẳng định “ProE chỉ xem kết quả MVP thôi mà”