Trang chủ Tin Tức Môn phái “bỉ ổi” nhất trong truyện Kim Dung, chuyên thuật dẫn trùng, là kẻ thù của tất cả các môn chính phái