Trang chủ Tin Tức Nạp hơn 32 tỷ vào game, lại bị bạn thân bán mất acc với giá 12 triệu, anh chàng tức tối lôi cả bạn ra tòa