Trang chủ Tin Tức Nghiện smartphone đang trở thành một căn bệnh thực sự, cứ 4 trẻ lại có 1 ‘dính’