Trang chủ Tin Tức Những pha nhảy dù cực “ngu” đi vào lịch sử và lòng người bởi độ “thốn” đến mức không thể tả