Trang chủ Tin Tức Nữ game thủ đăng tin tuyển chồng, câu từ “tế nhị” khiến 500 anh em quay ra chửi thẳng mặt, nào đâu đến nỗi?