Trang chủ Tin Tức Oanh tạc phiên bản Xếp hạng đầu tiên của mùa 2, Brand ngay lập tức bị Riot sờ gáy