Trang chủ Tin Tức Quân đội Mỹ sắp có loại đạn mới, có thể xuyên phá mọi thứ ngay cả khi bắn dưới nước