Trang chủ Tin Tức Quản lý cũ của SGD bị tố nợ lương nhân viên, tuyển thủ rời đội cũng chưa nhận được tiền