Trang chủ Tin Tức Râu Đen chính là con trai của Rocks D. Xebec và đang kế thừa âm mưu muốn làm bá chủ thế giới?