Trang chủ Tin Tức Riot Games chuẩn bị ban cho Hộ Vệ khả năng bất tử ở bản tới?