Trang chủ Tin Tức Roger xuất hiện và lên kế hoạch giết Râu Trắng… vì biết mình chẳng sống được lâu nữa