Trang chủ Tin Tức Sau bao drama và xích mích, Minas và Optimus bất ngờ làm hòa, tình nghĩa anh em chắc chắn bền lâu?