Trang chủ Tin Tức Sau Hắc Tinh, tới lượt tộc Thời Không được làm lại hoàn toàn ở bản 10.9