Trang chủ Tin Tức Sau tất cả, Kanao vẫn có thể chưa chết vì những lý do này?