Trang chủ Tin Tức Shiki sẽ tấn công Tổng bộ Hải quân… và bị Râu Đen kết liễu để đoạt lấy trái ác quỷ Fuwa Fuwa no Mi?