Trang chủ Tin Tức Tâm lý như Capcom, phát hành miễn phí hoàn toàn demo của Resident Evil 3 Remake cho fan trải nghiệm