Trang chủ Tin Tức Tencent công bố cách nhận FREE gần 30 tướng, gồm cả tướng DC từ 16/4