Trang chủ Tin Tức Thừa nhận Sett, Aphelios, Senna là ‘sản phẩm lỗi’, Riot cam đoan tướng mới sắp tới sẽ cân bằng hơn