Trang chủ Tin Tức Tiểu Bá Vương thất trận, Saitama vẫn cứ đi lạc đường