Trang chủ Tin Tức Timi thiết kế skin lỗi, Triệu Vân Băng Thương như bị lệch khớp tay