Trang chủ Tin Tức Ưng Hoàng Phúc ra MV mới, 500 anh em “như một thói quen” lại chỉ quan tâm vòng 1 “bự chà bá” của nữ quái Pinky