Trang chủ Tin Tức Viêm Trụ xuất hiện trong màn lửa đỏ, bộ tứ nhân vật chính bước vào trận chiến mới