Trang chủ Tin Tức YouTube giảm độ phân giải mặc định của video xuống 480p từ tháng sau, người dùng Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng